הגלישה והשימוש באתר הינם אך ורק בכפוף לעמידה בכל התנאים על פי תקנון זה, לרבות שמירה על זכויות הקניין של האתר והכרה והבנה שצוות האתר עושה את כל המאמצים האפשריים שהתכנים, המידע והנתונים במדריכים ובכתבות יהיו מדויקים ומועילים, אך אין הוא אחראי על מידע חסר, או שגוי – ט.ל.ח.

חשוב להדגיש כי התכנים, הכתבות והמידע בכלל מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. הכותבים והעורכים באתר אינם בעלי רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי ובכלל, ואין להסתמך ולראות בתכנים ובמידע  בבחינת ייעוץ מקצועי מסוג זה, ובטח ובטח שאין לראות בתכנים ובמידע סוג של המלצה לביצוע פעלות (או המלצה לאי ביצוע פעולות) בניירות ערך ובכלל.

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

קדימון

אתר "Solo.Life" (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כבלוג אישי והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "Solo.Life" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "Solo.Life".
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות/הורדת האתר.
קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "Solo.Life" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "Solo.Life".

הגבלת אחריות

ידוע למשתמש כי אין בתכני האתר ו/או כל התקשרות מסוג אחר עם הנהלת האתר, אינו מהווה ייעוץ השקעות לרבות מתוקף חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ”ה – 1995. יובהר כי על פי החוק הנ”ל רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך. על כן אין להסתמך ולקבל החלטות מהתוכן באתר ובתקשורת מכל סוג בין הנהלת האתר למשתמש.

למען החידוד: המידע המוצג באתר אינו ייעוץ השקעות, אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואינו מתייחס למאפיינים הייחודיים של כל אחד מהמשתמשים באתר. לכן מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות באופן אישי לפני קבלת החלטות השקעה. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינו אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם עקב הסתמכות ו/או שימוש במידע המוצג באתר, ככל וייגרם. אין במידע המוצג באתר כדי להוות ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי בהשקעות כלשהן שיבצעו, אם יבצעו, משתמשי האתר ו/או לכך שלא ייגרמו להם הפסדים.

כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה ממליצה ו/או מביעה דעה.

המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת הנהלת האתר ועל כן הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסוימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.

טרם ביצוע פעולה כלשהי, ישקול ותייעץ המשתמש היטב עם מומחים מוסמכים בעניין הפעילות הסחר שלו ובכלל לרבות טיב העסקה, השלכותיה, מחירה ועל כן אין להסתמך על התוכן המופיע באתר. לא תקום כל טענה לרבות נזק שנגרם למשתמש כלפי האתר כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר מכל סוג שהוא.

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

חשוב להדגיש כי התכנים, הכתבות והמידע בכלל מוצגים למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא. הכותבים והעורכים באתר אינם בעלי רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי ובכלל, ואין להסתמך ולראות בתכנים ובמידע  בבחינת ייעוץ מקצועי מסוג זה, ובטח ובטח שאין לראות בתכנים ובמידע סוג של המלצה לביצוע פעלות (או המלצה לאי ביצוע פעולות) בניירות ערך ובכלל.