רשימת מושגים ומטריקות בניתוח חברות

פוסט קצר לכל מי שקורא ניתוחי חברות ומתבלבל בין כל המושגים והמטריקות, ניסיתי לפשט עד כמה שאפשר.

P/E Ratio – מכפיל רווח שווי השוק (Market Cap) חלקי הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים (Net Income) = מכפיל רווח מכפיל הרווח מציג בכמה שנים תוחזר ההשקעה במניה במצב הרווחיות הנוכחית. זאת אומרת, כמה שהמכפיל יותר נמוך כך יוחזר הון השקעה מהר יותר.

P/S Ratio – מכפיל מכירות שווי השוק (Market Cap) חלקי סך המכירות ב-12 החודשים האחרונים (Company's Total Sales) = מכפיל רווח מכפיל מכירות מציג יחס בין מחיר המניה לבין מכירות החברה ב-12 החודשים האחרונים.

תזרים מזומנים חופשי Free Cash Flow
מייצג את הכסף הפנוי שנשאר לחברה אחרי ניכוי כל ההוצאות הנדרשות כדי לתחזק את העסק. FCF = Operating Cash Flow – Capital Expenditure תזרים מזומנים חופשי שווה לתזרים המזומנים שהחברה ייצרה עקב הפעילות העסקית שלה פחות ההוצאות של החברה.

EV/Sales – שווי פעילות מול מכירות יחס בין שווי פעילות (Enterprise Value) של החברה למכירות שהחברה הציגה בתקופה האחרונה. שווי פעילות של חברה הוא הערך הכולל של החברה, לרבות נכסים והתחייבויות הקשורים לייצור הכנסות ורווחים, אך בניכוי מזומנים.

EV/EBITDA – שווי פעילות מול רווח תפעולי + פחת והפחתות יחס שווי פעילות לרווח לפני הוצאות ריבית מס פחת והפחתות. EBITDA = רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות

LTV – LifeTime Value
כמות הכסף שלקוח צפוי לבזבז על העסק שלך, לאורך כל חיי הלקוח. חישוב – הערך ההמוצע של קנייה כפול מספר הפעמים שהלקוח מבצע את הקנייה מידי שנה כפול הזמן הממוצע (בשנים) למערכת היחסים עם הלקוח.

Image

CAC – Cost to Acquire a Customer
מהי העלות המסתכמת של הפיכת לקוח פוטנציאלי ללקוח משלם לחברה – כמה עולה לכם לשכנע לקוח פוטנציאלי להפוך ללקוח. חישוב – בחרו תקופת זמן, חשבו את ההוצאה השיווקית שלכם במסגרת הזמן שבחרתם, וחלקו את המספר שקיבלתם במספר הלקוחות שקיבלתם באוה התקופה.

Image

LTV/CAC
היחס בין ההכנסה מלקוח לאורך כל תקופת ההתקשרות שלו עם החברה, לבין העלות שהיא שילמה כדי לצרפו לשורות לקוחותיה.

Image

שיעור רווח גולמי – Gross Margin
שיעור הרווח הגולמי מחושב באמצעות סך ההכנסות ממכירות של החברה, בניכוי עלות המכר (כל ההוצאות הנדרשות עבור מכירות). Sales / Gross Income =Gross Margin %

תשואה על ההון – Return On Equity (ROE)
יחס המצביע על הרווחיות של החברה ביחס להון העצמי שלה והוא מהווה אינדיקציה לתשואה על ההון שהשיגו בעלי המניות עבור השקעתם. חישוב בעזרת חלוקת הרווח הנקי או הרווח הנקי לפני מס בממוצע ההון העצמי בין תחילת השנה לסוף השנה.

Churn Rate
כמות הלקוחות או מנויים שהפסיק להשתמש במוצר שלכם בהינתן זמן מסוים. בקצרה – אחוז הלקוחות שנטשו אתכם. חישוב – מספר הלקוחות שנטשו בתקופת זמן מסוימת לחלק למספר הלקוחות שהיה לכם כפול 100.

PEG Ratio – מכפיל רווח צמיחה
PEG = Price/Earnings to Growth חישוב – מכפיל הרווח לחלק לשיעור הצמיחה החזוי ברווח למניה.

אתר טוב שבו ניתן להתחיל להסתכל על הנתונים וללמוד על המניות – MacroTrends.com

עד כאן, מקווה שזה תרם לכם, אם יש לכם תוספות אתם מוזמנים לכתוב כמובן. יום טוב!

לקריאה בטוויטר:

כתיבת תגובה